Překlady textů z a do angličtiny

Překládám jakékoliv texty z angličtiny do češtiny nebo z češtiny do angličtiny. Cena je kalkulována podle odbornosti překládaného textu a počet normostran. 

Příklady překladů: